KARLSDOTTER LEDARSKAP2018-08-06T08:50:51+00:00

Nina Karlsdotter arbetar med att utveckla framtidens ledare genom att coacha och utveckla chefers och medarbetares drivkrafter för att nå företagets mål.

Mer info/Köp
Mer info/Köp

”Nina har en enorm förmåga att lyssna, fråga och facilitera fram mönster i de utmaningar som finns i en organisation. Hennes strategiska tänkande har hjälpt Ihus att tydliggöra målbilden samt hitta metoder för att jobba mer med innovation och framtidsscenarios.”

Ulf Häggbom, VD Ihus

”Utan Ninas metodiska processarbete hade vi inte varit där vi är idag. Som ganska nybildat kommunägt bolag har arbetet med vision, mission och värdegrund skapat ett ramverk för vår organisation som nu stödjer vårt arbete framåt.”

Annelie Johansson, VD Skolfastigheter

NINA KARLSDOTTER NYHETSBREV

Registrera dig för senaste nytt från Nina Karlsdotter.

Registrera dig här