KARLSDOTTER LEDARSKAP2018-09-16T06:59:59+00:00

Nina Karlsdotter arbetar med att utveckla framtidens ledare genom att coacha och utveckla chefers och medarbetares drivkrafter för att nå företagets mål.

Mer info/Köp
Mer info/Köp

”Nina har en enorm förmåga att lyssna, fråga och facilitera fram mönster i de utmaningar som finns i en organisation. Hennes strategiska tänkande har hjälpt Ihus att tydliggöra målbilden samt hitta metoder för att jobba mer med innovation och framtidsscenarios.”

Ulf Häggbom, VD Ihus

”Utan Ninas metodiska processarbete hade vi inte varit där vi är idag. Som ganska nybildat kommunägt bolag har arbetet med vision, mission och värdegrund skapat ett ramverk för vår organisation som nu stödjer vårt arbete framåt.”

Annelie Johansson, VD Skolfastigheter
”När Nina kom till ROA var det en organisation med många starka viljor som drog åt olika håll. Det var en utmaning för oss att sortera och planera. Nina hjälpte mig som VD att bygga upp en ny stabil plattform för bolaget, med vision, tydlig målbild, mission och genomgång av värdegrund. Detta ligger fortfarande till grund för företaget idag. I vårt samarbete stöttade hon mig i att både utvecklas och stärkas i min roll som chef och VD.”
Anna Lundquist, fd VD Agenturen ROA

NINA KARLSDOTTER NYHETSBREV

Registrera dig för senaste nytt från Nina Karlsdotter.

Registrera dig här