COACHPAKET 2018-05-15T10:52:45+00:00

Coachpaket

Är det dags för en coach?

Oavsett om du är ny i din chefsroll eller om du har många års erfarenhet, så ställs du ofta inför ett antal utmaningar. Det kan vara allt ifrån att hantera vanligt återkommande personalfrågor, prioritera kring arbetsuppgifter, delegera frågeställningar, till ledningsgruppsarbete och strategiska frågor. En stor utmaning kan vara att hitta sin trygghet i att fatta beslut eller att våga gå till handling i konfliktfyllda situationer. Hur långt har du kommit i att släppa din ”specialist” roll för att istället vara chef och ledare?

För att lyckas med förändringsprocesser i en grupp kan chefen behöva stöd att sortera sin egen roll och precisera sina tankar kring effektivitet, motivation och förändringsbenägenhet hos medarbetare. Med ett neutralt bollplank kan chefen få nya perspektiv och utveckla sig själv och verksamheten. Tillsammans jobbar vi med den metod som passar bäst och tittar på de utmaningar som chefen står inför just nu.

Vi jobbar processorienterat med olika frågeställningar från nuläge till ett önskat läge.

  • Vi identifierar ditt nuläge och diskuterar hur du analyserar och sorterar i olika situationer.
  • Vi samtalar kring ditt önskade läge med ett fokus på frågan om du fick välja fritt; hur skulle det se ut?
  • Vilka hinder och utmaningar upplever du är störst, just nu?
  • Vilka resurser behöver du, och med stöd av vem, för att ta steg framåt?
  • Med en handlingsplan formerad, vad ska du börja göra, sluta göra och fortsätta göra?

Coachpaket

  1. Individuellt chefsutvecklingsprogram: 1 år – 12 heldagsträffar samt fri tillgång till telefonsupport
  2. Individuell chefscoachingprocess: 3 månader – 3 heldagsträffar samt fri tillgång till telefonsupport
  3. Individuell snabbcoaching: 3 st tillfällen á 2 timmar via möte, telefon eller Skype.

Mer omfattande offert skickas på begäran.