Hållbart Ledarskap för individen2018-08-28T17:05:19+00:00

Hållbart Ledarskap för individen – våga gå din egen väg.

Hållbarhet har blivit ett samtalsämne på de flesta arbetsplatser de senaste åren. Ofta ligger fokus på miljöfrågor, då vi ser en hisnande negativ utveckling av planetens resursslöseri. Vi värnar om miljön genom att källsortera, välja klimatsmarta transportmedel och följa regler för miljöledningssystem.  Men hur hållbara är egentligen våra chefer och medarbetare, där vi ser skrämmande siffror på sjukskrivningar pga. utmattningssymptom. Är det värt din egen ”hållbarhet” när stressen och pressen tar över och omvärldens krav helt plötsligt styr dig istället för tvärtom?

Under två dagar utforskar vi de teorier, metoder och modeller som kan ge dig en tydlig riktning och kompass för att skapa ditt eget hållbara ledarskap. Vi arbetar med reflekterande samtal, individuella skrivövningar, föreläsningspass, gruppövningar och rollspel. Vi går rakt på pudelns kärna och ställer oss viktiga frågor kring prioriteringar, val och möjligheter.

Frågeställningar i utbildningen:

  • Vart är du själv på väg och varför jobbar du med det du gör?
  • Vilken värdegrund styr dig i olika roller i ditt liv?
  • När och hur tar du tid till reflektion och återhämtning?
  • Hur prioriterar du i ditt ledarskap och i ditt liv?
  • Kan du säga nej och hur gör du det?

Mål:

Utbildningen ger verktyg för att tydliggöra din egen karriärväg, sätta ord på dina drivkrafter och sätta konkreta mål som leder dig framåt. Du skapar också din egen visionskarta som en kompass för din egen framtid.

Metoder:

  • MAP-V:Modellen (Mission/Mål, Ambition/Agera, Position/Prestation, Vision/Värdering)
  • Careerview profil
  • NÖHRA för målsättning
  • SMART – tydlig målsättning

 

Kursstarter

Hösten 2018:

5-6 september – FULLBOKAT

3-4 oktober

Plats: Meddelas vid anmälning
Antal platser: 20
Kursledare: Nina Karlsdotter Dahlin med kursassistent
Pris: 13 995:- exkl. moms

Ladda ner infoblad
Kontakta oss för mer info

Anmäl dig här

Skriv antal deltagare från ert företag