LEDNINGSPAKET2018-06-20T18:40:35+00:00

Ledningspaket

Ledningsgruppens värdegrundsarbete
En vision, mission och värdegrund är tre viktiga nycklar som hjälper både individ, grupp och organisation att ta steg framåt och skapa ett gott resultat. En organisation med en stark plattform skapar stabiliteten för såväl styrelsen som för ledningen och medarbetarna.

Två perspektiv behöver lyftas fram:

  1. Ledningen och chefer behöver själva förstå och få insikt om hur deras eget ledarskap och kommunikation påverkar alla medarbetare. För att lyckas med varumärkesplattform och värdegrundsarbete behöver cheferna vara goda förebilder och föregå med tydliga exempelbeteenden i vardagen.
  2. Medarbetarens egen plattform är lika viktig som organisationens. När du själv vet vad som driver och motiverar dig i din roll, så ökar dina möjligheter att strukturerat och fokuserat växa och utvecklas i den riktning du önskar. Individens motivation ligger också till grund för värderingar och de beteende som framkommer på arbetsplatsen.

Karlsdotter Ledarskap AB arbetar med en egen designad arbetsmodell kallad MAP-V™.
Arbetsmodellen är framtagen genom empiriska studier, grounded theory samt analyser av flertalet ledarskapsteorier och modeller.
Harvard Business School arbetar t ex. aktivt med att identifiera vilka nycklar som bäst stödjer organisationers samarbetsförmåga och förutsättningar för att nå mål och resultat.

Arbetsmodellen utgår ifrån att facilitera och processa fram följande områden:

M – Mission och motivation (organisationens och ledningens uppdrag och kultur)

A – Agerande och ambition (individens beteendemönster och organisationens tillåtande för resultat)

P – Prestation och position (individens arbetssätt, karriärmål och organisationens uppföljningssystem)

V – Vision och värdegrund (organisationens mål, affärsplan och kulturella påverkan på vardagligt arbete)

Ett ledningsgruppspaket omfattar fem dagar med ledningsgruppen fördelat under en tre månaders tid. Paketet inkluderar förstudie, litteratur, dokumentation samt fem timmars individuellt coachstöd till beställande chef.

Mer omfattande offert skickas på begäran.

Ladda ner infoblad
Ladda ner MAP-tabell