UTBILDNINGAR2018-09-16T07:06:53+00:00

Utbildningar

”Jag är passionerat engagerad i att öka kunskap och kompetens samt skapa insikter om dagens och framtidens ledarskap”

I en snabb och föränderlig värld med komplexa strukturer, behöver vi öka vår förståelse om både människors drivkrafter, gruppers beteenden och omvärldens ständiga förändringar för att kunna möta framtiden på bästa sätt. Djupare kunskap inom de områden som påverkar utveckling hos såväl individ, som grupp och organisation skapar kraft att göra kloka och stabila val som leder till en bättre värld.”

Karlsdotter Ledarskap erbjuder tre utbildningstillfällen som skapar en helhet i ditt ledarskap.
Du kan välja att gå ett steg i taget eller att gå alla tre delar.

Hållbart Ledarskap för individen – våga gå din egen väg.

Hållbarhet har blivit ett samtalsämne på de flesta arbetsplatser de senaste åren. Ofta ligger fokus på miljöfrågor, då vi ser en hisnande negativ utveckling av planetens resursslöseri. Vi värnar om miljön genom att källsortera, välja klimatsmarta transportmedel och följa regler för miljöledningssystem.  Men hur hållbara är egentligen våra chefer och medarbetare, där vi ser skrämmande siffror på sjukskrivningar pga. utmattningssymptom. Är det värt din egen ”hållbarhet” när stressen och pressen tar över och omvärldens krav helt plötsligt styr dig istället för tvärtom?

Under två dagar utforskar vi de teorier, metoder och modeller som kan ge dig en tydlig riktning och kompass för att skapa ditt eget hållbara ledarskap. Vi arbetar med reflekterande samtal, individuella skrivövningar, föreläsningspass, gruppövningar och rollspel. Vi går rakt på pudelns kärna och ställer oss viktiga frågor kring prioriteringar, val och möjligheter.

Frågeställningar i utbildningen:

 • Vart är du själv på väg och varför jobbar du med det du gör?
 • Vilken värdegrund styr dig i olika roller i ditt liv?
 • När och hur tar du tid till reflektion och återhämtning?
 • Hur prioriterar du i ditt ledarskap och i ditt liv?
 • Kan du säga nej och hur gör du det?

Mål:

Utbildningen ger verktyg för att tydliggöra din egen karriärväg, sätta ord på dina drivkrafter och sätta konkreta mål som leder dig framåt. Du skapar också din egen visionskarta som en kompass för din egen framtid.

Metoder:

 • MAP-V:Modellen (Mission/Mål, Ambition/Agera, Position/Prestation, Vision/Värdering)
 • Careerview profil
 • NÖHRA för målsättning
 • SMART – tydlig målsättning

 

Kursstarter

Hösten 2018:
Höstens kurser fullbokade – nya datum våren 2019 kommer snart

Plats: Meddelas vid anmälning
Antal platser: 20
Kursledare: Nina Karlsdotter Dahlin med kursassistent
Pris: 13 995:- exkl. moms

Anmäl dig här

Ladda ner infoblad
Kontakta oss för mer info

Förändrings Ledarskap för gruppen – tillsammans skapar vi resultat.

 

Vi lever och arbetar i en snabb och komplex värld av ständiga förändringar.  Nya strukturer, system och arbetsprocesser implementeras i en rasande takt för att kunna möta konkurrensen på marknaden och därmed kunna överleva som organisation. Kraven på både chefer och medarbetare ökar att ständigt kunna hänga med i förändringar och ställa om sina arbetsuppgifter. Avståndet mellan högsta ledningen och den operativa verksamheten ökar ständigt vilket innebär större krav på självstyrande grupper. Samtidigt ökar också behovet hos medarbetarna av gemenskap, mer feed-back och ett närvarande ledarskap för att få stöd i vardagen. I den ”raplex” värld vi lever i börjar denna ekvation att bli både ohållbar och omöjlig.

Under tre dagar utforskar vi de teorier, metoder och modeller som visat sig vara gångbara i förändringsprocesser. Vi arbetar med reflekterande samtal, individuella skrivövningar, föreläsningspass, gruppövningar och rollspel. Kunskap om individens överlevnadsstrategier, gruppsykologiska system och kommunikationsmönster ger oss djupare förståelse för hinder och möjligheter när det gäller att gå från ord till handling.

Frågeställningar i utbildningen:

 • ”Change-management” – är det möjligt eller är det bara en floskel som låter bra?
 • Hur leder man som bäst i en föränderlig värld?
 • Vad påverkar individen och gruppen som både hindrar och stödjer utveckling?
 • Vad krävs för att verkligen åstadkomma ett resultat som förändringsledare?
 • Vad krävs av dig som chef för att få en grupp att gå åt samma håll?

Mål:

Utbildningen ökar din förmåga som chef/ledare att driva igenom förändringar på ett smidigare sätt, träna metoder och verktyg som ökar ditt mod/uthållighet att möta motstånd samt leda gruppen till målet.

Metoder:

 • Systemteori
 • TA – Transaktionsanalys
 • FIRO – modellen
 • Kommunikation/informationssystematik
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Förändringstrappa och förändringskurvor
 • 5S – metoden

Praktiskt:

Kursstart: 
På efterfrågan
Plats: Meddelas vid anmälning, Stockholmsområdet 
Antal platser: 16
Kursledare: Nina Karlsdotter Dahlin i samarbete med partners delar av tiden.
Pris: 17 995:- exkl. moms

Ladda ner infoblad
Kontakta oss för mer info

Framtidens Ledarskap för organisationen – om konsten att ligga steget före.

Oavsett bransch, storlek på organisation eller verksamhetens arbetsprocess, så behöver ledningen jobba med strategiska frågor som skapar handlingsplaner för att ligga steget före. Ett utvecklingsklimat på våra arbetsplatser som främjar ständiga förbättringar och nya lösningar blir också avgörande. Kontinuerlig omvärldsbevakning, trendspaning och nya innovativa idéer rustar hela organisationen att snabbare ställa om när marknaden förändras.

Under tre dagar utforskar vi de teorier, metoder och modeller som visat sig vara gångbara för att strukturera förbättringsprocesser och kreativitetstänkande.  Vi arbetar med diskussioner och reflekterande samtal, föreläsningspass samt gruppövningar. Kunskap om omvärldsbevakning, trendspaning och innovationsprocesser tränas med riktiga exempel från olika företag i syfte att öka förståelsen för strategiska mål och handlingsplaner.

Frågeställningar:

 • Vilka nya ledarskapsegenskaper behövs nu och i framtiden?
 • Hur ser den optimala organisationsstrukturen ut för att möta både möjligheter och utmaningar i framtiden?
 • Hur ser er organisations strategiska framtidsplaner ut och hur är ni rustade för att möta framtiden?
 • Vad gör ni redan idag som ni inte tänker på som leder till nya arbetssätt?
 • Är det möjligt att skapa en kultur, där alla medarbetare bidrar till förbättringar och kreativa idéer?

Mål:

Utbildningen ökar din förmåga som chef/ledare att koppla strategier och scenarioanalyser starkare till verksamhetens affärs och verksamhetsplanering, samt träna metoder för innovativt och kreativt tänkande.

Metoder:

 • Vision, mission och värdegrundsarbete för organisation
 • Trendspaning och omvärldsbevakning
 • SWOT-analys
 • Scenarioanalys och strategiplanering
 • Innovationsprocesser och idé generering
 • Kompetensinventering och rekryteringsstrategier

Praktiskt:

Kursstart: Start på efterfrågan
Antal platser: 16
Kursledare: Nina Karlsdotter Dahlin i samarbete med externa partners delar av tiden
Pris: 17 995:- exkl. moms

Ladda ner infoblad
Kontakta oss för mer info